Mes esame „AgriFood Lithuania DIH“!

 

„AgriFood Lithuania DIH“ yra skaitmeninių inovacijų centras, suburiantis svarbiausius Lietuvos verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus suinteresuotus veikėjus tam, kad būtų įgyvendinta žemės ūkio, maisto ir susijusių sektorių skaitmeninė transformacija.

Mūsų misija yra prisidėti prie ES deklaracijoje „Išmani ir tvari Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninė ateitis“ išdėstytos vizijos įgyvendinimo ir stiprinti nacionalinę bei Europinę technologijų infrastruktūrą.

Skaitmeninis inovacijų centras jungia skirtingas suinteresuotas šalis su tarpsektoriniais veikėjais siekdamas visapusiškai remti pažangių agromaisto technologijų tyrimus, plėtrą ir diegimą. Nuo 2021 m. kovo mėn. „AgriFood Lithuania DIH“ yra EIT FOOD centras Lietuvoje.

Populiariausios paslaugos

Nesenai peržiūrėtos paslaugos